Tablica 13. Godišnja potrošnja mlaznog goriva i avionskog benzina
ostvarenje prethodne godine
  Domaći
promet
Međunarodni
promet
Ostalo   Ukupno
Mlazno gorivo
Zagreb          
Dubrovnik          
Split          
Zadar          
Krk          
Pula          
Osijek          
           
           
Ukupno          
Avionski benzin
Zagreb          
Dubrovnik          
Split          
Zadar          
Krk          
Pula          
Osijek          
           
           
Ukupno          
plan sljedeće godine
-u tonama- Domaći
promet
Međunarodni
promet
Ostalo   Ukupno
Mlazno gorivo
Zagreb          
Dubrovnik          
Split          
Zadar          
Krk          
Pula          
Osijek          
           
           
Ukupno          
Avionski benzin
Zagreb          
Dubrovnik          
Split          
Zadar          
Krk          
Pula          
Osijek          
           
           
Ukupno          
ostvarenje tekuće godine
-u tonama- Domaći
promet
Međunarodni
promet
Ostalo   Ukupno
Mlazno gorivo
Zagreb          
Dubrovnik          
Split          
Zadar          
Krk          
Pula          
Osijek          
           
           
Ukupno          
Avionski benzin
Zagreb          
Dubrovnik          
Split          
Zadar          
Krk          
Pula          
Osijek          
           
           
Ukupno