Tablica 14. Prirodni plin                          
-u 000 m3- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Bruto proizvodnja                          
  - Panon                          
  - Jadran ukupno                          
       - Jadran za INA-u                          
Ukupna interna potrošnja                          
Gubici u tehnološkom sustavu                          
Gubici u transportnom sustavu                          
Saldo skladišta                          
Uvoz                          
  - Rusija                          
  -                          
Raspoloživo za tržište                          
  - Isporučeno distributivnim potrošačima                          
  - Isporučeno direktnim
    industrijskim potrošačima
                         
  - Isporučeno HEP-u                          
  - Isporučeno Petrokemiji u Kutini                          
plan sljedeće godine
Bruto proizvodnja                          
  - Panon                          
  - Jadran ukupno                          
       - Jadran za INA-u                          
Ukupna interna potrošnja                          
Gubici u tehnološkom sustavu                          
Gubici u transportnom sustavu                          
Saldo skladišta                          
Uvoz                          
  - Rusija                          
  -                          
Raspoloživo za tržište                          
  - Isporučeno distributivnim potrošačima                          
  - Isporučeno direktnim
    industrijskim potrošačima
                         
  - Isporučeno HEP-u                          
  - Isporučeno Petrokemiji u Kutini                          
ostvarenje tekuće godine
Bruto proizvodnja                          
  - Panon                          
  - Jadran ukupno                          
       - Jadran za INA-u                          
Ukupna interna potrošnja                          
Gubici u tehnološkom sustavu                          
Gubici u transportnom sustavu                          
Saldo skladišta                          
Uvoz                          
  - Rusija                          
  -                          
plan sljedeće godine                          
  - Isporučeno distributivnim potrošačima                          
  - Isporučeno direktnim
    industrijskim potrošačima
                         
  - Isporučeno HEP-u                          
  - Isporučeno Petrokemiji u Kutini                          
 
 
 
Tablica 14a. Saldo skladišta prirodnog plina                      
-u 000 m3- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
ostvarenje prethodne godine
Početak mjeseca                        
Kraj mjeseca                        
Saldo skladišta                        
-u 000 m3- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
plan sljedeće godine
Početak mjeseca                        
Kraj mjeseca                        
Saldo skladišta                        
-u 000 m3- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
ostvarenje tekuće godine
Početak mjeseca                        
Kraj mjeseca                        
Saldo skladišta