Tablica 15. Potrošnja distributivnih potrošača                          
-u 000 m3- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
Ispunjavaju energetski subjekti koji se bave djelatnostima vezanim za plinovita goriva iz priloga I                          
                           
Distribucija ukupno                          
plan sljedeće godine
Ispunjavaju energetski subjekti koji se bave djelatnostima vezanim za plinovita goriva iz priloga I                          
                           
Distribucija ukupno                          
ostvarenje tekuće godine
Ispunjavaju energetski subjekti koji se bave djelatnostima vezanim za plinovita goriva iz priloga I                          
                           
Distribucija ukupno