Tablica 16. Potrošnja izravnih industrijskih kupaca                          
-u 000 m3- Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
ostvarenje prethodne godine
AGROKOKA d.d., Zagreb                          
BELIŠĆE d.d., Belišće                          
NAŠICECEMENT d.d., Našice                          
ČESMA ENERGANA d.d., Bjelovar                          
PAVLIŠ pr.i trg.d.o.o., Veliko Trojstvo                          
IGM CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.                          
GP RADNIK-POGON CIGLANA, Križevci                          
IGM Ciglana d.d., Petrinja                          
CIGLANA IGM d.d., SLADOJEVCI, Slati                          
DILJ d.d., IGM, Vinkovci                          
EKO-MEĐIMURJE D.D., Čakovec                          
FINAG d.d., Garešnica                          
GAVRILOVIĆ d.o.o., Petrinja                          
GORICA EMAJL, Dugo Selo                          
KAMEN SIRAČ d.d., Sirač                          
GJOKZ LIPOVICA, Popovača                          
PLIVA, d.d., RJ Održavanje i energ., Zagreb                          
DIOKI d.d., Zagreb                          
POLJOPRIVREDA s p.o., Lipik                          
INA - RAFINERIJA NAFTE, Sisak                          
TVORNICA ŠEĆERA VIROVITICA d.d.                          
SLADORANA d.d., Županja                          
SLAVONIJA IGM d.d., Našice                          
HRV.IND.RAVNOG STAKLA LIPIK d.d., Lipik                          
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli                          
ŽELJEZARA SISAK d.d., Sisak                          
VSF, Donji Miholjac                          
ŽITO d.o.o., OSIJEK                          
PLINACRO d.o.o. Zagreb                          
LIPIK GLAS d.o.o.                          
                           
                           
                           
Industrija ukupno                          
plan sljedeće godine
AGROKOKA d.d., Zagreb                          
BELIŠĆE d.d., Belišće                          
NAŠICECEMENT d.d., Našice                          
ČESMA ENERGANA d.d., Bjelovar                          
PAVLIŠ pr.i trg.d.o.o., Veliko Trojstvo                          
IGM CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.                          
GP RADNIK-POGON CIGLANA, Križevci                          
IGM Ciglana d.d., Petrinja                          
CIGLANA IGM d.d., SLADOJEVCI, Slati                          
DILJ d.d., IGM, Vinkovci                          
EKO-MEĐIMURJE D.D., Čakovec                          
FINAG d.d., Garešnica                          
GAVRILOVIĆ d.o.o., Petrinja                          
GORICA EMAJL, Dugo Selo                          
KAMEN SIRAČ d.d., Sirač                          
GJOKZ LIPOVICA, Popovača                          
PLIVA, d.d., RJ Održavanje i energ., Zagreb                          
DIOKI d.d., Zagreb                          
POLJOPRIVREDA s p.o., Lipik                          
INA - RAFINERIJA NAFTE, Sisak                          
TVORNICA ŠEĆERA VIROVITICA d.d.                          
SLADORANA d.d., Županja                          
SLAVONIJA IGM d.d., Našice                          
HRV.IND.RAVNOG STAKLA LIPIK d.d., Lipik                          
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli                          
ŽELJEZARA SISAK d.d., Sisak                          
VSF, Donji Miholjac                          
ŽITO d.o.o., OSIJEK                          
PLINACRO d.o.o. Zagreb                          
LIPIK GLAS d.o.o.                          
                           
                           
                           
Industrija ukupno                          
ostvarenje tekuće godine
AGROKOKA d.d., Zagreb                          
BELIŠĆE d.d., Belišće                          
NAŠICECEMENT d.d., Našice                          
ČESMA ENERGANA d.d., Bjelovar                          
PAVLIŠ pr.i trg.d.o.o., Veliko Trojstvo                          
IGM CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.                          
GP RADNIK-POGON CIGLANA, Križevci                          
IGM Ciglana d.d., Petrinja                          
CIGLANA IGM d.d., SLADOJEVCI, Slati                          
DILJ d.d., IGM, Vinkovci                          
EKO-MEĐIMURJE D.D., Čakovec                          
FINAG d.d., Garešnica                          
GAVRILOVIĆ d.o.o., Petrinja                          
GORICA EMAJL, Dugo Selo                          
KAMEN SIRAČ d.d., Sirač                          
GJOKZ LIPOVICA, Popovača                          
PLIVA, d.d., RJ Održavanje i energ., Zagreb                          
DIOKI d.d., Zagreb                          
POLJOPRIVREDA s p.o., Lipik                          
INA - RAFINERIJA NAFTE, Sisak                          
TVORNICA ŠEĆERA VIROVITICA d.d.                          
SLADORANA d.d., Županja                          
SLAVONIJA IGM d.d., Našice                          
HRV.IND.RAVNOG STAKLA LIPIK d.d., Lipik                          
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli                          
ŽELJEZARA SISAK d.d., Sisak                          
VSF, Donji Miholjac                          
ŽITO d.o.o., OSIJEK                          
PLINACRO d.o.o. Zagreb                          
LIPIK GLAS d.o.o.                          
                           
                           
                           
Industrija ukupno