Tablica 1. Proizvodnja električne energije na generatoru                    
ostvarenje prethodne godine
ostvarenje prethodne godine Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Plomin 1                          
TE Plomin 2                          
TE Rijeka                          
TE Sisak                          
EL-TO Zagreb                          
TE-TO Zagreb                          
TE-TO Osijek                          
KTE Jertovec                          
PTE Osijek                          
                           
Ukupno TE                          
Dizel i plinske elektrane                          
                           
HE RIJEKA                          
HE MILJACKA                          
HE GOLUBIĆ                          
HE GOJAK                          
HE VARAŽDIN                          
HE ČAKOVEC                          
HE DUBRAVA                          
                           
UKUPNO PROTOČNE HE                          
                           
HE ĐALE                          
HE SENJ                          
HE SKLOPE                          
HE VINODOL                          
HE PERUČA                          
HE ORLOVAC                          
HE ZAKUČAC                          
HE KRALJEVAC                          
RHE VELEBIT                          
HE DUBROVNIK   (za HEP)                          
                           
UKUPNO AKUMULACIJSKE HE                          
                           
HE Zeleni Vir                          
MHE Krčić                          
HE Jaruga                          
HE Zavrelje                          
HE Ozalj                          
                           
                           
UKUPNO MALE HE                          
Tablica 1. Proizvodnja električne energije na generatoru (nastavak)  
plan sljedeće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Plomin 1                          
TE Plomin 2                          
TE Rijeka                          
TE Sisak                          
EL-TO Zagreb                          
TE-TO Zagreb                          
TE-TO Osijek                          
KTE Jertovec                          
PTE Osijek                          
                           
Ukupno TE                          
Dizel i plinske elektrane                          
                           
HE RIJEKA                          
HE MILJACKA                          
HE GOLUBIĆ                          
HE GOJAK                          
HE VARAŽDIN                          
HE ČAKOVEC                          
HE DUBRAVA                          
                           
UKUPNO PROTOČNE HE                          
                           
HE ĐALE                          
HE SENJ                          
HE SKLOPE                          
HE VINODOL                          
HE PERUČA                          
HE ORLOVAC                          
HE ZAKUČAC                          
HE KRALJEVAC                          
RHE VELEBIT                          
HE DUBROVNIK   (za HEP)                          
                           
UKUPNO AKUMULACIJSKE HE                          
                           
HE Zeleni Vir                          
MHE Krčić                          
HE Jaruga                          
HE Zavrelje                          
HE Ozalj                          
                           
                           
UKUPNO MALE HE                          
Tablica 1. Proizvodnja električne energije na generatoru (nastavak)  
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Plomin 1                          
TE Plomin 2                          
TE Rijeka                          
TE Sisak                          
EL-TO Zagreb                          
TE-TO Zagreb                          
TE-TO Osijek                          
KTE Jertovec                          
PTE Osijek                          
                           
Ukupno TE                          
Dizel i plinske elektrane                          
                           
HE RIJEKA                          
HE MILJACKA                          
HE GOLUBIĆ                          
HE GOJAK                          
HE VARAŽDIN                          
HE ČAKOVEC                          
HE DUBRAVA                          
                           
UKUPNO PROTOČNE HE                          
                           
HE ĐALE                          
HE SENJ                          
HE SKLOPE                          
HE VINODOL                          
HE PERUČA                          
HE ORLOVAC                          
HE ZAKUČAC                          
HE KRALJEVAC                          
RHE VELEBIT                          
HE DUBROVNIK   (za HEP)                          
                           
UKUPNO AKUMULACIJSKE HE                          
                           
HE Zeleni Vir                          
MHE Krčić                          
HE Jaruga                          
HE Zavrelje                          
HE Ozalj                          
                           
                           
UKUPNO MALE HE                          
 
 
Tablica 2. Proizvodnja električne energije na pragu                      
ostvarenje prethodne godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Plomin 1                          
TE Plomin 2                          
TE Rijeka                          
TE Sisak                          
EL-TO Zagreb                          
TE-TO Zagreb                          
TE-TO Osijek                          
KTE Jertovec                          
PTE Osijek                          
                           
Ukupno TE                          
Dizel i plinske elektrane                          
                           
HE RIJEKA                          
HE MILJACKA                          
HE GOLUBIĆ                          
HE GOJAK                          
HE VARAŽDIN                          
HE ČAKOVEC                          
HE DUBRAVA                          
                           
UKUPNO PROTOČNE HE                          
                           
HE ĐALE                          
HE SENJ                          
HE SKLOPE                          
HE VINODOL                          
HE PERUČA                          
HE ORLOVAC                          
HE ZAKUČAC                          
HE KRALJEVAC                          
RHE VELEBIT                          
HE DUBROVNIK   (za HEP)                          
                           
UKUPNO AKUMULACIJSKE HE                          
                           
HE Zeleni Vir                          
MHE Krčić                          
HE Jaruga                          
HE Zavrelje                          
HE Ozalj                          
                           
                           
UKUPNO MALE HE                          
Tablica 2. Proizvodnja električne energije na pragu (nastavak)  
plan sljedeće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Plomin 1                          
TE Plomin 2                          
TE Rijeka                          
TE Sisak                          
EL-TO Zagreb                          
TE-TO Zagreb                          
TE-TO Osijek                          
KTE Jertovec                          
PTE Osijek                          
                           
Ukupno TE                          
Dizel i plinske elektrane                          
                           
HE RIJEKA                          
HE MILJACKA                          
HE GOLUBIĆ                          
HE GOJAK                          
HE VARAŽDIN                          
HE ČAKOVEC                          
HE DUBRAVA                          
                           
UKUPNO PROTOČNE HE                          
                           
HE ĐALE                          
HE SENJ                          
HE SKLOPE                          
HE VINODOL                          
HE PERUČA                          
HE ORLOVAC                          
HE ZAKUČAC                          
HE KRALJEVAC                          
RHE VELEBIT                          
HE DUBROVNIK   (za HEP)                          
                           
UKUPNO AKUMULACIJSKE HE                          
                           
HE Zeleni Vir                          
MHE Krčić                          
HE Jaruga                          
HE Zavrelje                          
HE Ozalj                          
                           
                           
UKUPNO MALE HE                          
Tablica 2. Proizvodnja električne energije na pragu (nastavak)  
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Plomin 1                          
TE Plomin 2                          
TE Rijeka                          
TE Sisak                          
EL-TO Zagreb                          
TE-TO Zagreb                          
TE-TO Osijek                          
KTE Jertovec                          
PTE Osijek                          
                           
Ukupno TE                          
Dizel i plinske elektrane                          
                           
HE RIJEKA                          
HE MILJACKA                          
HE GOLUBIĆ                          
HE GOJAK                          
HE VARAŽDIN                          
HE ČAKOVEC                          
HE DUBRAVA                          
                           
UKUPNO PROTOČNE HE                          
                           
HE ĐALE                          
HE SENJ                          
HE SKLOPE                          
HE VINODOL                          
HE PERUČA                          
HE ORLOVAC                          
HE ZAKUČAC                          
HE KRALJEVAC                          
RHE VELEBIT                          
HE DUBROVNIK   (za HEP)                          
                           
UKUPNO AKUMULACIJSKE HE                          
                           
HE Zeleni Vir                          
MHE Krčić                          
HE Jaruga                          
HE Zavrelje                          
HE Ozalj                          
                           
                           
UKUPNO MALE HE                          
 
Tablica 3. Uvoz i izvoz električne energije*                        
ostvarenje prethodne godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
Uvoz                          
Izvoz                          
Saldo                          
plan sljedeće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
Uvoz                          
Izvoz                          
Saldo                          
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
Uvoz                          
Izvoz                          
Saldo                          
* Uvozom i izvozom obuhvatiti: havarijsku električnu energiju, prodaju električne energije razmjenu električne energije i kupnju električne energije.  
Ukupnu ostvarenu razmjenu s inozemstvim treba dodatno razraditi po državama uvoza, odnosno izvoza.
 
Tablica 4. Električna energija iz idustrijskih elektrana*                      
ostvarenje prethodne godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
IZ ind. elektrana                          
U ind. elektrane                          
Saldo                          
plan sljedeće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
IZ ind. elektrana                          
U ind. elektrane                          
Saldo                          
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
IZ ind. elektrana                          
U ind. elektrane                          
Saldo                          
 
 
Tablica 5. Elektroenergetska bilanca                        
ostvarenje prethodne godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
Ukupna potrošnja                          
Gubici prijenosa                          
Direktni potrošači                          
Distributivni potrošači                          
 - gubici distribucije                          
plan sljedeće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
Ukupna potrošnja                          
Gubici prijenosa                          
Direktni potrošači                          
Distributivni potrošači                          
 - gubici distribucije                          
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: MWh Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
Ukupna potrošnja                          
Gubici prijenosa                          
Direktni potrošači                          
Distributivni potrošači                          
 - gubici distribucije                          
 
 
Tablica 6. Potrošnja goriva u HEP-u                          
ostvarenje prethodne godine
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Sisak                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE Rijeka                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Plomin 1                          
 - kameni ugljen (t)                          
TE Plomin 2                          
 - kameni ugljen (t)                          
EL-TO Zagreb                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE-TO Zagreb                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE-TO Osijek                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
KTE Jertovec                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
 - ekstralako l. ulje (t)                          
PTE Osijek                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
 - ekstralako l. ulje (t)                          
Dizelske elektrane                          
 - D2 (t)                          
Plinske elektrane                          
 - DT2 (t)                          
Tablica 6. Potrošnja goriva u HEP-u (nastavak)                        
plan sljedeće godine
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Sisak                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE Rijeka                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Plomin 1                          
 - kameni ugljen (t)                          
TE Plomin 2                          
 - kameni ugljen (t)                          
EL-TO Zagreb                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE-TO Zagreb                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE-TO Osijek                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
KTE Jertovec                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
 - ekstralako l. ulje (t)                          
PTE Osijek                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
 - ekstralako l. ulje (t)                          
Dizelske elektrane                          
 - D2 (t)                          
Plinske elektrane                          
 - DT2 (t)                          
Tablica 6. Potrošnja goriva u HEP-u (nastavak)  
ostvarenje tekuće godine
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Sisak                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE Rijeka                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Plomin 1                          
 - kameni ugljen (t)                          
TE Plomin 2                          
 - kameni ugljen (t)                          
EL-TO Zagreb                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE-TO Zagreb                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
TE-TO Osijek                          
- Za el. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
- Za topl. energiju                          
 - loživo ulje standardno (t)                          
 - loživo ulje niskosumporno (t)                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
KTE Jertovec                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
 - ekstralako l. ulje (t)                          
PTE Osijek                          
 - prirodni plin (103 m3)                          
 - ekstralako l. ulje (t)                          
Dizelske elektrane                          
 - D2 (t)                          
Plinske elektrane                          
 - DT2 (t)                          
 
 
Tablica 7. Nabava goriva u HEP-u                        
ostvarenje prethodne godine
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Sisak                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Rijeka                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Plomin 1                          
 - kameni ugljen (t)                          
TE Plomin 2                          
 - kameni ugljen (t)                          
EL-TO Zagreb                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE-TO Zagreb                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE-TO Osijek                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
KTE Jertovec                          
Ekstralako loživo ulje (t)                          
PTE Osijek                          
Ekstralako loživo ulje (t)                          
Dizelske elektrane                          
 - D2 (t)                          
Plinske elektrane                          
 - DT2 (t)                          
Tablica 7. Nabava goriva u HEP-u (nastavak)                        
plan sljedeće godine
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Sisak                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Rijeka                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Plomin 1                          
 - kameni ugljen (t)                          
TE Plomin 2                          
 - kameni ugljen (t)                          
EL-TO Zagreb                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE-TO Zagreb                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE-TO Osijek                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
KTE Jertovec                          
Ekstralako loživo ulje (t)                          
PTE Osijek                          
Ekstralako loživo ulje (t)                          
Dizelske elektrane                          
 - D2 (t)                          
Plinske elektrane                          
 - DT2 (t)                          
Tablica 7. Nabava goriva u HEP-u (nastavak)                        
ostvarenje tekuće godine
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE Sisak                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Rijeka                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE Plomin 1                          
 - kameni ugljen (t)                          
TE Plomin 2                          
 - kameni ugljen (t)                          
EL-TO Zagreb                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE-TO Zagreb                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
TE-TO Osijek                          
Loživo ulje standardno (t)                          
Loživo ulje niskosumporno (t)                          
KTE Jertovec                          
Ekstralako loživo ulje (t)                          
PTE Osijek                          
Ekstralako loživo ulje (t)                          
Dizelske elektrane                          
 - D2 (t)                          
Plinske elektrane                          
 - DT2 (t)                          
 
Tablica 7a. Zalihe goriva u HEP-u      
  1. 1.prethodne godine 1. 1.
tekuće godine
31. 12.
tekuće godine
 
TE Sisak        
Loživo ulje standardno (t)        
Loživo ulje niskosumporno (t)        
TE Rijeka        
Loživo ulje standardno (t)        
Loživo ulje niskosumporno (t)        
TE Plomin 1        
 - kameni ugljen (t)        
TE Plomin 2        
 - kameni ugljen (t)        
EL-TO Zagreb        
Loživo ulje standardno (t)        
Loživo ulje niskosumporno (t)        
TE-TO Zagreb        
Loživo ulje standardno (t)        
Loživo ulje niskosumporno (t)        
TE-TO Osijek        
Loživo ulje standardno (t)        
Loživo ulje niskosumporno (t)        
KTE Jertovec        
Ekstralako loživo ulje (t)        
PTE Osijek        
Ekstralako loživo ulje (t)        
Dizelske elektrane        
 - D2 (t)        
Plinske elektrane        
 - DT2 (t)        
 
Tablica 8a. Toplinska energija u Zagrebu                        
ostvarenje prethodne godine
Jedinica: GJ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
EL-TO Zagreb                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
TE-TO Zagreb                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Ukupna isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Gubici u mreži                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka potrošačima                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Tablica 8a. Toplinska energija u Zagrebu (nastavak)                
plan sljedeće godine
Jedinica: GJ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
EL-TO Zagreb                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
TE-TO Zagreb                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Ukupna isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Gubici u mreži                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka potrošačima                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Tablica 8a. Toplinska energija u Zagrebu (nastavak)                
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: GJ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
EL-TO Zagreb                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
TE-TO Zagreb                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Ukupna isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Gubici u mreži                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka potrošačima                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
 
 
Tablica 8b. Toplinska energija u Osijeku                        
ostvarenje prethodne godine
Jedinica: GJ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE-TO Osijek                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Gubici u mreži                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka potrošačima                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
plan sljedeće godine
Jedinica: GJ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE-TO Osijek                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Gubici u mreži                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka potrošačima                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Tablica 8b. Toplinska energija u Osijeku (nastavak)    
ostvarenje tekuće godine
Jedinica: GJ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO
TE-TO Osijek                          
Ukupna proizvodnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Vlastita potrošnja                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka u mrežu                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Gubici u mreži                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina                          
Isporuka potrošačima                          
 - Tehnološka para                          
 - Ogrjevna toplina