Tablica 3.1.: ZRAČNE LUKE

Red.
broj

VRSTA  ZAŠTITNE ZONE

ELEMENTI ZAŠTITNIH ZONA

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

N a z i v

N a z i v

Prostorne značajke

"A"

"B"

"C"

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

Temeljna staza

Širina  (m)

 

USS               US

300                180

300                180

210                -

Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje                                             

Ispred praga USS (m)'

150

100

-

Prilazno-uzletne površine

   Dužina (m)

1.500

1.000

500

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

Prilazno-uzletne površine

Unutrašnja               širina (m) '

 

VFR

180

180

180

1.  Zabranjena izgradnja objekata, instalacija  i drugih zapreka koje probijaju  date norme.

 

IFR

300

300

210

   Dužina (m)

15.000

12.000

3.000

2. Zabranjena izgradnja objekata koji mogu biti izvor ometanja rada navigacionih uređaja i uređaja za instrumentalno letenje, izvor ometanja za vizualno letenje kao i drugih objekata koji na neki  način mogu ugroziti sigurnost letenja u zoni zračne luke.                                                                                                                                    

   Divergencija

15 %

   Nagib

Novi objekti

1,6%             1 :62,5

2%            1 :50

2%             1 :50

Postojeće zapreke

2%             1 :50

2,5%            1 :40

3,33%             1 :30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFR

USS

12,5%

12,5%

-

US

12,5%

12,5%

-

IFR

USS

15%

15%

-

Vodoravna ravnina

Visina iznad srednje kote USS

45 m'

Polumjer krugova (m)

4 000

3 000

1 800

Konusna ravnina

Vanjski polumjer (m)

5 100

4 000

-

Nagib

5%          1:20

5%          1:20

-

Prijelazna ravnina

Nagib

14,3%          1:7

14,3%          1:7

-

3.

ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Vodoravna ravanina

Visina iznad srednje kote USS

145

145

-

Dozvoljena je izgradnja, ali kod izgradnje krupnih industr-

Polumjer (m)

10 000

5 100

1 800

ijskih objekata potrebna je potvrda MORH na glavni projekt.