Tablica 3.2.; KOMPLEKSI POSTROJBI ZMIN-a

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

700 m od osi uređaja zavisno od: mikrolokacije kompleksa i rasporeda objekata-uređaja unutar   kompleksa, tehničkih karakteristika uređaja i opreme, karakteristika terena, okolne naseljenosti i dr.

  Potpuna zabrana bilo kakve gradnje

 

1 500 m samo za specifične slučajeve