Tablica 3.4.: ZEMALJSKA RADIONAVIGACIJSKA SREDSTVA /ZRNS/ - RADIO FAROVI

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

Krug polumjera r = 20  m'

Potpuna zabrana bilo kakve gradnje.

 

2.

ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r = 100  m'

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim  izgradnje krupnih industrijskih objekata i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju "unosan cilj" napada. Za takvu vrstu građenja  potrebna je potvrda MORH na glavni projekt.

 

 

Tablica 3.5.: ZEMALJSKA RADIONAVIGACIJSKA SREDSTVA (ZRNS) - RADIOGONIOMETRI

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

 Krug polumjera r = 100  m

Potpuna zabrana bilo kakve gradnje.

 

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

 Krug polumjera r = 500 m

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks ili objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja.                                                                                                               

 

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi način ometaju rad  vojnih uređaja, ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa i predstavljaju "unosan cilj" napada.

 

3. Za izgradnju bilo kakvih objekata u ovoj  zoni obavezna je potvrda MORH na glavni projekt.