Tablica 4.1.: SKLADIŠTA POGONSKIH MATERIJALNIH SREDSTAVA

 

Red. broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

100  m od granice vojne površine odnosno granice obale

  Potpuna zabrana bilo kakve gradnje.

 

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE

Krug polumjera r =500 m od granice vojne površine

1. Zabrana izgradnje  objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja.                                                                                                                                                                                 

 

2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena,  raznih objekata metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih  valova ili na neki drugi način ometaju rad  vojnih uređaja,  ugrožavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada.

 

3. Postojeća naselja i objekti ranije izgrađeni u ovoj zoni, mogu se proširivati i dograđivati zavisno od konkretnih uvjeta ali tako da se širenje usmjerava izvan ove zone.

 

4. Pojedinačna, individualna gradnja manjih objekata  moguća je ovisno od konkretnih uvjeta ( konfiguracije terena, karaktera objekta, njihove lokacije,  moguće posljedice na rad vojnih uređaja, sigurnost i zaštitu tajnosti ).

 

5. Za bilo kakvu gradnju u ovoj zoni obvezna je potvrda MORH na glavni projekt.

 

3

ZONA KONTROLIRANE GRADNJE

Krug polumjera r =3 000 m od granice vojne površine

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju "unosan cilj" napada . Za takvu vrste građenja potrebna je potvrda MORH na glavni projekt.