Tablica 4.2.: SKLADIŠTA UBOJITIH SREDSTAVA

 

 

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZAŠTITNE ZONE

 

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

Prema proračunu pirotehničko- sigurnosnih razdaljina  (Priručnik "Skladištenje, čuvanje i održavanje UbS",  od 17. listopada 1997.).   

 

Potpuna zabrana  bilo kakve izgradnje.                                             

 

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE  - I                                  

 

1. Zabrana izgradnje vojarni, industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (sa većim skupovima ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda.

 

 

2. Dozvoljena je izgradnja ostalih prometnica i dalekovoda te skladišta (ovisno o vrsti objekta i MS)

 

3

ZONA OGRANIČENE               GRADNJE  - II                             

 

1. Zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (sa većim skupovima ljudi).                                                                                                                                   

 

 

2. Dozvoljena izgradnja magistralnih prometnica i dalekovoda. Postojeća naselja mogu se  proširivati u  suprotnom smjeru od skladišnog kompleksa, tako da se takva naselja ne približavaju skladišnom kompleksu.