Tablica 5.1.: POLIGONI I VJEŽBALIŠTA

 

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZAŠTITNE ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

500 m od  granice vojne površine (ovisno od mikrolokacije , razmještaja i namjene objekata unutar kompleksa, karakteristika terena, okolne naseljenosti i dr.)

Potpuna zabrana  bilo kakve izgradnje.                                             

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Ako se na poligonu ili vježbalištu nalaze strelišta čije sigurnosne zone ili zaštitne zone građenja izlaze izvan granica poligona ili vježbališta tada se u tom području primjenjuju zaštitne zone građenja za takvo strelište.

 

Tablica 5.2.: STRELIŠTA

 

 

 

Red.
broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZAŠTITNE ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

 

1.

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

Određuje se za svako strelište posebno i zavisi od sigurnosne zone za konkretno strelište. Veličina sigurnosne zone određuje se prema vrsti oružja i streljiva koje se primjenjuje, konfiguraciji zemljišta i drugim uvjetima za svakostrelište.

Potpuna zabrana  bilo kakve izgradnje.

 

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE                                

Na udaljenosti 500 m od granica zone zabranjene gradnje.

1. Zabrana izgradnje industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih  objekata sa većim skupovima ljudi.

 

2. Dozvoljena  izgradnja prometnica, dalekovoda i skladišta (vidjeti vrstu i drugo)

 

3

ZONA KONTROLIRANE               GRADNJE                          

Na udaljenosti 1 000-2 000 m od granica zone zabranjene gradnje u smjeru građenja

1. Zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih  objekata sa većim skupovima ljudi.                                                                                                                                  

 

2. Postojeća naselja mogu se  proširivati  u suprotnom smjeru od strelišta, tako da se takva naselja ne približavaju vojnom kompleksu.