Tablica 6.3.; MOTRITELJSKE I RADARSKE POSTAJE

Red.broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE

700 m od osi uređaja ovisno od mikrolokacije postaje, razmještaja i namjene objekta unutar postaje, karakteristika terena, okolne naseljenosti i dr.

  Potpuna zabrana bilo kakve gradnje.

 

 

Tablica 6.4.: OBALNA TOPNIČKA BITNICA (OTB) I MOL

Red.broj

NAZIV ZAŠTITNE ZONE

VELIČINA ZAŠTITNE ZONE

DEFINICIJA ZAŠTITNE ZONE

1

ZONA ZABRANJENE GRADNJE (K=8)

Prema proračunu pirotehničke  sigurnosti

Potpuna zabrana  bilo kakve izgradnje.                                             

2

ZONA OGRANIČENE           GRADNJE - I                                             (K=15)                                 

1. Zabrana izgradnje vojarni, industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih  objekata sa većim skupovima ljudi.

2. Dozvoljena je izgradnja  prometnica, dalekovoda i skladišta (vidjeti vrstu i drugo)

3

ZONA OGRANIČENE               GRADNJE  - II                                       (K=30)                           

1. Zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih  objekata sa većim skupovima ljudi.                                                                                                                                   

2. Postojeća naselja mogu se  proširiti  u suprotnom smjeru od skladišnog kompleksa, tako da se takva naselja ne približavaju vojnom kompleksu.