NN 108/1996 (23.12.1996.), Izmjena posebnih uzanca u ugostiteljstvu

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 3. alineja 13. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 66/91 i 73/91) članka 21. točka 1. alineja 5. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 11/94, pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici održanoj 18. prosinca 1996. utvrđuje

IZMJENU

POSEBNIH UZANCA U UGOSTITELJSTVU

1.

U uzanci 34. Posebnih uzanca u ugostiteljstvu ("Narodne novine", br. 16/96) stavak 2. mijenja se i glasi:

"Naknada za uporabu telefona, teleprintera, telefaksa i sl. za mjesna, međumjesna i međunarodna priopćavanja može biti viša od poštanske tarife:

- u hotelima i ostalim smještajnim objektima s

pet zvjezdica do 300%

- u hotelima i ostalim smještajnim objektima

s četiri zvjezdice do 200%

- u hotelima i ostalim smještajnim objektima

s tri zvjezdice do 150%

- u hotelima i ostalim smještajnim objektima

s jednom ili dvije zvjezdice do 100%

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Ugostitelj je dužan u pisanom obliku upoznati gosta s visinom naknade iz stavka 2. ove uzance."

2.

Ova će se uzanca primjenjivati nakon proteka 30 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-405/3-1996.
Zagreb, 18. prosinca 1996.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.