NN 117/1997 (4.11.1997.), Ispravak Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje objavljenom u "Narodnim novinama", broj 109 od 20. listopada 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

U članku 27. stavku 1. točki 3. umjesto riječi: "članka 15. stavka 3." trebaju stajati riječi: "članka 16. stavka 3.".

Klasa: 370-01/97-01/04
Zagreb, 30. listopada 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.