NN 15/2004 (4.2.2004.), Ispravak Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

 

468

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja, objavljenom u »Narodnim novinama« broj 204 od 30. prosinca 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

U članku 43. stavku 1. riječi »stavka 20. članka 3.« zamjenjuju se riječima »članka 20. stavka 3.«.

Urbroj: 50501-04-90
Zagreb, 2. veljače 2004.

Glavni urednik
Boris Šprem, v. r.