NN 119/2005 (10.10.2005.), Deklaracija

HRVATSKI SABOR

2169

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 120. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 6. listopada 2005., donio je

DEKLARACIJU

kojom:

– Hrvatski sabor utvrđuje da je Zakon o zaštićenoj ekološkoj zo­ni i epikontinentalnom pojasu slovenskog Parlamenta ništavan i međunarodno pravno neutemeljen,

– Hrvatski sabor ističe da donošenje predmetnog zakona predstavlja pokušaj povrede suverenih prava Republike Hrvatske,

– Hrvatski sabor zalaže se za razrješenje graničnih prijepora miroljubivim putem u skladu s Poveljom UN-a i odgovarajućim međunarodnim konvencijama.

Hrvatski sabor zaključuje:

– pitanje razgraničenja na moru izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije treba rješavati pred međunarodnim pravosud­nim tijelima. Sukladno tome, podržavaju se već poduzete inicijative Vlade Republike Hrvatske.

 

Klasa: 018-05/05-01/21

Zagreb, 6. listopada 2005.

Predsjednik

Hrvatskoga Sabora

Vladimir Šeks, v. r.