NN 64/2007 (20.6.2007.), Izmjena Popisa obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1987

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narod­ne novine«, br. 117/2001 i 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2007. godine utvrdila sljedeću

IZMJENU

POPISA OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

I.

U Popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (»Narod­ne novine«, broj 18/2006), u točki 4. podtočki 2., alineja 3. mijenja se i glasi:
»– upravljanja mrežama javnog prometa, željeznicom, automatiziranim prijevoznim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom;
Pravne osobe:
– HŽ Holding d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12;
– HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12;
– HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12;
– HŽ Cargo d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12;
– HŽ Vuča vlakova d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12.“.

II.

Izmjena Popisa obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/07-02/04
Urbroj: 5030120-07-1
Zagreb, 15. lipnja 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.