NN 86/2011 (25.7.2011.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1822

Na temelju članka 94. stavka 2. i članka 123. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Članak 1.

U Prilogu 3. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« br. 61/09 i 141/09) u točki 5. ispred naslova »PELINKOVAC« dodaje se riječ »HRVATSKI«.

U tekstu točke 5. ispred riječi: »pelinkovac« dodaje se riječ: »Hrvatski« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/128

Urbroj: 525-02-3-0034/11-1

Zagreb, 15. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.