NN 86/2011 (25.7.2011.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Varaždinsko zelje"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1829

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 15. stavka 6. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI NAZIVA »VARAŽDINSKO ZELJE«

1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 16. svibnja 2010. godine zaprimilo zahtjev za postupak registracije oznake izvornosti naziva »Varaždinsko zelje« od strane Udruge proizvođača povrća i voća »Zeljari« Općine Vidovec, Budislavec 53, 42205 Vidovec.

2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Zahtjev za registraciju oznake izvornosti »Varaždinsko zelje«. 3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

4. Rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ovoga Zahtjeva za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 2. Zakona.

5. Sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prigovor se podnosi na Obrascu Priloga IV Pravilnika.

6. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 9. stavkom 3. Zakona.

7. Specifikacija proizvoda i Jedinstveni dokument sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika objavit će se na web-stranici Ministarstva (www.mps.hr) nakon objave ove Obavijesti.

Klasa: UP/I-310-26/11-01/23

Urbroj: 525-13-2-0496/11-3

Zagreb, 14. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.