NN 96/2013 (24.7.2013.), Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača

MINISTARSTVO UPRAVE

2165

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 90/13, utvrđeno je da je izostavljen dodatak I. koji je sastavi dio navedenog Pravilnika te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA
ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA

Izostavljeni dodatak I. glasi:

DODATAK I.

OBRAZAC EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA

ŽUPANIJA _________________________________________
                                           (naziv županije)

ŽUPANIJA/GRAD/OPĆINA___________________________________________/____________________________________
                                                      (naziv jedinice za čije područje se vodi evidencija)                   (županijska skupština/gradsko vijeće/općinsko vijeće)

Mandatno razdoblje na koje se evidenija odnosi: 20___ godina do 20___ godina

Ukupan broj članova predstavničkog tijela na dan konstituiranja _____________________________, datum konstituiranja ______________

Datum upisa podataka ______________________/datum upisa promjene podataka____________________

PODACI O POLITIČKIM STRANKAMA 1 ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKOG TIJELA IZABRANIM S LISTE POLITIČKE STRANKE I LISTE GRUPE BIRAČA

Redni
broj

Ime i prezime

OIB


Naziv političke stranke
Datum početka mandata
Mandat u mirovanju

Datum prestanka mandata
Broj središnjeg računa političke stranke/posebnog računa za redovito financiranje člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe biračaNaziv web-stranice na kojoj će se objavljivati godišnji financijski izvještaji i polugodišnja izvješća o donacijama


Kontakt podaci političke stranke/člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača

Poštanska adresa i adresa elektroničke pošte te kontakt telefon
Klasa: 011-01/13-01/216

Urbroj: 515-02-01/1-13-4

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.

96 24.07.2013 Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača 96 24.07.2013 Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača 96 24.07.2013 Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača 96 24.07.2013 Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača 96 24.07.2013 Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača