NN 107/2013 (28.8.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2396

Na temelju članka 5., članka 53. stavka 4., članka 62. stavka 8. i članka 92. podstavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PRIMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA VEZANO ZA DODATNA JAMSTVA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE MESA I JAJA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE FINSKE I KRALJEVINE ŠVEDSKE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske (»Narodne novine«, broj 3/2010).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/104

Urbroj: 525-10/0583-13-4

Zagreb, 9. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.