NN 15/2014 (6.2.2014.), Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

NARODNE NOVINE

316

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, koji su objavljeni u »Narodnim novinama« br. 12/14, te se daje

ISPRAVAK

KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

U uvodnom dijelu Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije pogrešno je kao donositelj naznačeno Povjerenstvo za informiranje te ispravno treba glasiti: POVJERENIK ZA INFORMIRANJE.

Urbroj: 50501-5/2-14

Datum: 6. veljače 2014.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.