NN 30/2014 (5.3.2014.), Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku

HRVATSKI SABOR

516

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (»Narodne novine«, br. 156/13.) Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2014., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU

Za članove Povjerenstva za fiskalnu politiku imenuju se:

– mr. sc. VESNA KASUM, predstavnica Državnog ureda za reviziju

– dr. sc. DANIJEL NESTIĆ, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb

– dr. sc. VJEKOSLAV BRATIĆ, predstavnik Instituta za javne financije

– dr. sc. ANTE ŽIGMAN, predstavnik Hrvatske narodne banke

– doc. dr. sc. SAŠA DREZGIĆ, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta

– dr. sc. NATAŠA ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, iz reda predstavnika pravnih fakulteta.

Klasa: 021-13/14-07/02-24

Zagreb, 28. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.