NN 20/2015 (23.2.2015.), Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

20 23.02.2015 Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

424

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011., 130/2012., 89/2014. – Vjerodostojno tumačenje i 151/2014.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (u daljnjem tekstu: provjera).

Članak 2.

Provjeru provode djelatnici Policijske akademije.

Članak 3.

Kriteriji za provjeru su:

– Indeks tjelesne mase u rasponu od 20 do 30

– Zadovoljavanje propisanog kriterija za provjeru, sukladno sljedećim elementima (testovima) i normama:

• Poligon natraške (u sekundama) – najduže 12.8 za žene

• Poligon natraške (u sekundama) – najduže 10.9 za muškarce

• Sklekovi na ručama (broj ponavljanja) – najmanje dva za žene

• Sklekovi na ručama (broj ponavljanja) – najmanje tri za muškarce

• Pretkloni na »švedskoj klupi« (broj ponavljanja) – najmanje šest za žene

• Pretkloni na »švedskoj klupi« (broj ponavljanja) – najmanje 10 za muškarce

• Skok u dalj s mjesta (u centimetrima) – najmanje 160 za žene

• Skok u dalj s mjesta (u centimetrima) – najmanje 197 za muškarce

• Trčanje na 2400 metara (u minutama) – najduže 15.58 za žene

• Trčanje na 2400 metara (u minutama) – najduže 12.49 za muškarce

Članak 4.

Kandidati koji pristupe provjeri, na svim testovima iz članka 3. ovoga Pravilnika, moraju zadovoljiti propisane norme.

Kandidat koji ne zadovolji propisanu normu na bilo kojem testu, isključuje se iz daljnjeg testiranja, te će se smatrati da nije zadovoljio na provjeri.

Članak 5.

Kriteriji za provjeru iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se i kao kriteriji u natječajnom postupku odabira kandidata za temeljno policijsko obrazovanje, osim za Temeljni policijski tečaj.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (»Narodne novine«, broj: 109/2012.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-15155/1-2015

Zagreb, 16. veljače 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.