NN 93/2015 (28.8.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1798

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15) Obrazac: BIL mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Bilanca za 2015. godinu sastavlja se na obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/301

Urbroj: 513-05-02-15-5

Zagreb, 18. kolovoza 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.


Obrazac: BIL


93 28.08.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 93 28.08.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 93 28.08.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu