NN 113/2015 (19.10.2015.), Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2176

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 22/2014 i 154/2014) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, ministar zdravlja donosi

IZMJENE I DOPUNE
MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

113 19.10.2015 Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe