NN 15/2016 (17.2.2016.), Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

403

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, broj 63/2007, 35/2008 i 56/2010), ministar zdravlja donosi

POPIS

BIOCIDNIH PRIPRAVAKA KOJIMA JE DANO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

I.

Biocidni pripravci kojima je do 1. rujna 2015. godine dano odobrenje za stavljanje na tržište Republike Hrvatske su:

TABLICA

II.

Donošenjem ovoga Popisa prestaje važiti Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (»Narodne novine«, broj 115/2014).

Klasa: 011-02/15-11/88

Urbroj: 534-02-1-1/3-15-4

Zagreb, 5. veljače 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.

15 17.02.2016 Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište 15 17.02.2016 Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište 15 17.02.2016 Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište 15 17.02.2016 Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište