NN 15/2016 (17.2.2016.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

411

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 126 od 6. studenoga 2015. godine, daje se

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 126/15.), u članku 1. stavak 5. treba glasiti: »U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u Gradu Omišu, za naselje Marušići, razred D mijenja se u razred C; u Gradu Solinu za naselja Kućine, Mravince i Vranjic razred D mijenja se u razred C.«.

U istom članku, stavak 6. treba glasiti: »U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, za Općinu Medulin, mijenja se razred za naselja Pješčana uvala, Vinkuran i Vintijan iz razreda D u razred C i za naselje Valbonaša utvrđuje se razred D.«.

Klasa: 011-02/15-01/22

Urbroj: 529-05-16-04

Zagreb, 27. siječnja 2016.

Ministar

Anton Kliman, v. r.