NN 54/2016 (10.6.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

1412

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama o turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj: 152/08., 88/10 i 110/15.), ministar donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj: 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., i 15/16.) u Tabeli I, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova u Gradu Cresu za naselje Miholašćica, razred A mijenja se u razred B.

U točki XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova u Gradu Šibeniku za naselje Žaborić razred D mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u popisu općina u Općini Medulin, za naselje Pješčana uvala, razred C mijenja se u razred B.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-03/21

Urbroj: 529-05-15-1

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar

Anton Kliman, v. r.