NN 75/2016 (17.8.2016.), Izborni etički kodeks

75 17.08.2016 Izborni etički kodeks

ETIČKO POVJERENSTVO

1759

Na temelju članka 106. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« 116/99., 109/00., 53/03., 69/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 120/11., 19/15. i 104/15.) polazeći od slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova, mirotvorstva, poštovanja dostojanstva i prava čovjeka, vladavine prava i demokratskog višestranačkog sustava kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, potvrđujući da se održavanje i ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda najbolje osigurava istinskom političkom demokracijom i zajedničkim razumijevanjem i poštovanjem prava zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske, uvjereni da su prava zajamčena člankom 45. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske presudna za ustanovljivanje i očuvanje temelja djelotvorne i smislene političke demokracije i vladavine prava, podsjećajući da se svi sudionici izbora u Republici Hrvatskoj moraju pridržavati načela tolerancije i poštenog nadmetanja na način da, nakon korektne izborne utrke, građani mogu koristiti svoje ustavno pravo na slobodan odabir svojih zastupnika u Hrvatski sabor i da se može izraziti volja naroda, Etičko povjerenstvo na telefonskoj sjednici održanoj 15. kolovoza 2016. godine donosi

IZBORNI ETIČKI KODEKS

I. TEMELJNE VRIJEDNOSTI

1. Temeljne su vrijednosti u smislu ovoga Kodeksa poštenje, istinitost, pravednost, poštovanje, odgovornost, snošljivost i kultura dijaloga.

2. U predizbornom nadmetanju nije dopušteno pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju te poticati neravnopravnost spolova.

3. Predizborno nadmetanje treba voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a u suprotstavljanju težiti utemeljenoj i obrazloženoj kritici.

4. Sudionici izbora imaju slobodu mišljenja i izražavanja misli, a predizborni programi trebaju biti što otvoreniji, jasniji i vjerodostojniji.

II. PONAŠANJE SUDIONIKA U IZBORIMA

Tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora protivno je Kodeksu:

1. negiranje hrvatskog sustava slobodnih izbora ili ometanje i sprečavanje potpunog i slobodnog izražavanja volje birača;

2. širenje bilo kakve zlonamjerne ili neutemeljene optužbe protiv bilo kojeg kandidata, a kojoj je svrha izazivanje sumnje u kandidatovu lojalnost zajednici ili rodoljublje;

3. iznošenje laži i insinuacija o političkim suparnicima, isticanje fizičkih, psihičkih i drugih osobina suparnika radi njihova omalovažavanja;

4. iznošenje laži i insinuacija o privatnom životu suparnika u izborima i članova njihovih obitelji;

5. vrijeđanje i omalovažavanje sudionika u izbornom procesu, a posebno pripadnika nacionalnih manjina i svih drugih manjinskih skupina na osnovi njihova podrijetla odnosno pripadnosti;

6. upotreba osobnih podataka pribavljenih na nezakonit način, kao i onih koji su zakonito prikupljeni od organizacija i službi, ali za druge namjene.

Tijekom izborne promidžbe i samoga postupka izbora očekuje se da će se stranke i pojedinci, koji su postupili protivno Izbornom etičkom kodeksu, javno ispričati.

III. RAVNOPRAVNOST I JEDNAKOST U SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

1. Birači imaju pravo dobivati u svim sredstvima javnog priopćavanja objektivne informacije o strankama i kandidatima, a stranke i kandidati trebaju imati pravo na jednake uvjete predizbornog nadmetanja. U tu svrhu sve stranke trebaju imati ravnopravan položaj u predstavljanju programa i kandidata i pod jednakim uvjetima dostupno vrijeme sukladno Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

2. Očekuje se od elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom da u svojim emisijama, koje nisu vezane uz predstavljanje izbornih stranačkih programa i kandidata, ne koriste sadržaje koji bi se mogli tumačiti kao izborna promidžba.

3. Od komercijalnih se medija očekuje poštovanje načela jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi svih stranaka i kandidata na izborima te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj kampanji.

IV. JEDNAKOST SVIH U MOGUĆNOSTIMA PREDIZBORNOG PREDSTAVLJANJA

Tijekom izborne promidžbe, i samog postupka izbora, protivno je Kodeksu korištenje nenamjenskih sredstava, opreme, potrošnog materijala i prostorija u vlasništvu države i lokalne samouprave za aktivnosti i namjene izborne promidžbe.

V. PONAŠANJE PROMATRAČA IZBORNOG POSTUPKA

Promatrači ne smiju izražavati svoja stajališta o strankama i pojedinačnim kandidatima niti na drugi način utjecati na birače.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Izborni etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/16-01/01
Urbroj: 5990-16-01
Zagreb, 15. kolovoza 2016.

Predsjednik Povjerenstva
akademik Zvonko Kusić, v. r.