NN 78/2016 (31.8.2016.), Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

78 31.08.2016 Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1791

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10 i 76/12), u članku 19.a stavku 4. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »godinu dana«.

Članak 2.

Vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije koji je imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora o imenovanju vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (»Narodne novine«, broj 21/16), obavljat će svoju dužnost do 1. listopada 2016. godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-44/09

Urbroj: 50301-04/12-16-2

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.