NN 94/2016 (19.10.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

MINISTARSTVO TURIZMA

1999

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08., 52/09. – isp. i 30/14.), ministar turizma, na prijedlog Hrvatske turističke zajednice, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I IZVANSEZONE U TURISTIČKIM OPĆINAMA I GRADOVIMA

Članak 1.

U prilogu I. Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (»Narodne novine«, broj 92/09., 146/13., 35/14. i 143/14.) mijenja se razdoblje glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone za Grad Kastav, i to:

Županija

Općina/Grad

Glavna sezona

Predsezona

Posezona

Izvansezona

8.

Primorsko-
-goranska

Grad Kastav

1. 1. – 31. 12.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2017. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-08/16-02/32

Urbroj: 529-05-16-2

Zagreb, 3. listopada 2016.

Ministar turizma
Anton Kliman, v. r.

94 19.10.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima 94 19.10.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima