NN 123/2016 (30.12.2016.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2691

Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.211,02 kuna bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/16-04/384
Urbroj: 50301-25/12-16-1
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.