NN 9/2017 (1.2.2017.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

HRVATSKI SABOR

281

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 121 od 23. prosinca 2016. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

U članku 4., u izmijenjenom članku 96., stavak 1. treba glasiti: »U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.«.

Klasa: 011-03/17-01/02
Zagreb, 30. siječnja 2017.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.