NN 18/2017 (1.3.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama

Ministarstvo turizma

423

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVU PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 119/09), u Obrascu TZ, riječi »M.P.«, ispod rubrike »Odgovorna osoba«, brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-05/1

Urbroj: 529-05-17-1

Zagreb, 6. veljače 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.