NN 21/2017 (10.3.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o »Nagradi Iso Velikanović«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

494

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O »NAGRADI ISO VELIKANOVIĆ«

I.

U Odluci o »Nagradi Iso Velikanović« (»Narodne novine«, br. 82/05 i 120/14), točka II. mijenja se i glasi:

»Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Iso Velikanović«.

Nagrada se dodjeljuje svake godine na dan 29. ožujka.«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Godišnja nagrada dodjeljuje se prevoditeljima koji su državljani Republike Hrvatske za djela koja su u njihovu prijevodu bila objavljena tijekom protekle godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevodilačkim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/67

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 8. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.