NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1107

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MEDU

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o medu (»Narodne novine«, broj 53/15) riječi: »pekarski med« zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima: »med za industrijsku uporabu«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 3.

Proizvodi koji su označeni riječima »pekarski med« i proizvodi koji su označeni sukladno odredbi članka 3. stavka 8. Pravilnika o medu (»Narodne novine«, broj 53/15), a koji su stavljeni na tržište do 31. prosinca 2018. godine, mogu se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/42

Urbroj: 525-09/1229-17-24

Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.