NN 61/2017 (28.6.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Ministarstvo turizma

1410

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama o turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16), ministar donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09, 9/10 – isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16, 54/16, 113/16 i 26/17) u Tabeli I, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu Cresu, za naselje Miholašćica, razred B mijenja se u razred C.

Članak 2.

U točki XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Sveti Martin na Muri, za naselje Grkaveščak razred A mijenja se u razred B. Iza naselja Sveti Martin na Muri dodaje se naselje Toplice Sveti Martin na Muri s pripadajućim razredom C.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-05/7

Urbroj: 529-05-17-1

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.