NN 73/2017 (26.7.2017.), Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

HRVATSKI SABOR

1784

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 46 od 12. svibnja 2017. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

U članku 1., dodanom članku 36.a, stavku 5. prva rečenica treba glasiti: »Uredno dostavljen nalog za plaćanje, protiv kojeg nije podnesen pravodoban prigovor HRT-u, jest ovršna isprava na temelju koje HRT po pravilima ovršnog postupka može pokrenuti ovrhu pred sudom i koja se može podnijeti FINA-i na izravnu naplatu ako HRT na taj nalog za plaćanje stavi potvrdu ovršnosti.«.

Klasa: 612-12/16-01/02

Zagreb, 21. srpnja 2017.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.