NN 79/2017 (11.8.2017.), Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

Ministarstvo poljoprivrede

1960

Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13 i 14/14), članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13 i 14/14) i članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU VINA OZNAKOM SORTE VINOVE LOZE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za označavanje vina proizvedenog u Republici Hrvatskoj oznakom sorte vinove loze te posebni uvjeti za označavanje vina proizvedenog od sorte Teran.

Članak 2.

Proizvodnja, označavanje i prodaja vina proizvedenog od sorte Teran kao legitimno pravo hrvatskih proizvođača u svrhu nastavljanja kontinuiteta proizvodnje uz tradicionalan način označavanja ove sorte iz članka 1. ovog Pravilnika, kao osnove za interpretaciju odredbi ovog Pravilnika, očituje se kroz:

– činjenicu da je kroz stoljeća dokumentirano postojanje duge povijesti i tradicije u proizvodnji i trženju vina proizvedenog od sorte Teran na području hrvatske Istre;

– činjenicu da su u razdoblju postojanja Socijalističke Republike Hrvatske duga povijest i tradicija proizvodnje i prometa vina proizvedenog od sorte Teran pravno uobličena u članku 67. stavak 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 5/76) i Pravilniku o rajonizaciji vinogradarskih područja, proizvodnji i prometu grožđa i proizvoda od grožđa i vina te označavanju i zaštiti geografskog porijekla, imena i oznake vina (»Narodne novine«, broj 34/78) u kojem je za područje današnje hrvatske Istre sorta Teran svrstana u preporučene sorte za uzgoj;

– činjenicu da europsko zakonodavstvo prepoznaje vino proizvedenog od sorte Teran kao sortno vino te da je naziv sorte vinove loze Teran, naveden u Prilogu IV Uredbe Komisije (EEZ) br. 3201/90 od 16. listopada 1990. kojom se utvrđuju detaljna pravila za opisivanje i prezentiranje vina i mošta od grožđa kao naziv sorte dopušten za označavanje vina proizvedenih u Jugoslaviji;

– činjenicu da je hrvatskim propisima nastavljen kontinuitet u proizvodnji i označavanju vina proizvedenog od sorte Teran temeljem Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13 i 14/14) i Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, broj 53/14) gdje je sukladno članku 5. točki 8. Pravilnika Teran preporučena sorta (kultivar) u podregiji Hrvatska Istra.

Sorte vinove loze za proizvodnju vina

Članak 3.

(1) Sorte vinove loze za proizvodnju vina moraju pripadati vrsti Vitis vinifera ili križancima Vitis vinifera s drugim vrstama roda Vitis.

(2) Zabranjeno je vino proizvoditi od sljedećih sorata: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont i drugih izravno rodnih hibrida.

(3) Vino sa zaštićenom oznakom izvornosti proizvodi se od sorata koje pripadaju vrsti Vitis vinifera.

Opći uvjeti označavanja

Članak 4.

(1) Na vinu je dopušteno navesti oznaku sorte vinove loze ili njenog sinonima ukoliko je sorta navedena u Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.

(2) Da bi vino nosilo oznaku sorte vinove loze, udio te sorte u proizvedenom vinu mora biti najmanje 85%.

(3) Kod vina sa zaštićenom oznakom izvornosti preostalih 15% vina mora biti proizvedeno od sorte vinove loze sukladno članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika iz područja oznake izvornosti.

(4) Kod sortnog vina preostalih 15% vina mora biti proizvedeno od sorte vinove loze sukladno članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(5) Ukoliko se na vinu navode dvije ili više sorata vinove loze, njihov zajednički udio u proizvedenom vinu mora iznositi 100%.

Vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

Članak 5.

(1) Vino sa zaštićenom oznakom izvornosti proizvodi se od sorata vinove loze koje su navedene su kao preporučene sorte za pojedine podregije u Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka vino sa zaštićenom oznakom izvornosti može se proizvoditi od sorata vinove loze koje nisu navedene kao preporučene sorte, ukoliko su navedene u specifikaciji zaštićene oznake izvornosti.

(3) Vino s oznakom izvornosti označava se nazivom sorte sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Vina s oznakom sorte (sortna vina)

Članak 6.

(1) Sortno vino proizvodi se od sorata vinove loze koje su navedene u Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.

(2) Vino s oznakom sorte označava se nazivom sorte sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka sljedeći nazivi sorata vinove loze, odnosno sinonimi ne mogu se navoditi na vinu bez zaštićene oznake izvornosti;

1. Aglianico crni;

2. Albana bijela;

3. Alicante Bouschet;

4. Barbera;

5. Frankovka, Borgonja istarska;

6. Nebiolo;

7. Burgundac bijeli;

8. Burgundac crni;

9. Burgundac sivi;

10. Portugizac;

11. Radgonska ranina;

12. Rajnski rizling;

13. Štajerka, Štajerska belina;

14. Teran;

15. Primitivo;

16. Vermentino;

17. Trebbiano Toscano.

Posebni uvjeti označavanja sorte Teran

Članak 7.

(1) Naziv sorte Teran dopušten je za označavanje na vinu sa zaštićenom oznakom izvornosti »Hrvatska Istra«, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Za vino proizvedeno od grožđa sorte Teran, mogućnost kupaže je do 15% u proizvodnji rosé ili pjenušavog vina, 10% u pro­izvodnji mladog vina i do 5% u proizvodnji zrelog Terana.

(3) Naziv sorte Teran može se koristiti ukoliko se nalazi u istom vidnom polju kao i naziv zaštićene oznake izvornosti »Hrvatska Istra« i ukoliko je naziv »Teran« ispisan manjim slovima od naziva »Hrvatska Istra«.

Notifikacija

Članak 8.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/46
Urbroj: 525-07/0034-17-3
Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.