NN 82/2017 (23.8.2017.), Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017.

Državni zavod za statistiku

1998

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U SRPNJU 2017.

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017. u odnosu na lipanj 2017. iznosi 99,3.

Klasa: 957-04/17-01/2
Urbroj: 555-09-05-17-16
Zagreb, 17. kolovoza 2017.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.