NN 129/2017 (22.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2963

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 1. i 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14., 11/15., 17/15. i 123/16. u daljnjem tekstu: Pravilnik) tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 29. stavka 6. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Tiskanica uputnice za primarni laboratorij iz članka 30. stavka 2. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Tiskanica uputnice iz članka 41. stavka 1. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Tiskanice »Potvrda o plaći« i »Potvrda o osnovicama osiguranja« iz članka 82. stavka 1. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Tiskanica »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« iz članka 92. stavka 2. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Tiskanica »Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad« iz članka 93. stavka 3. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Tiskanice putnih naloga iz članka 95. stavka 7. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/243

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.