NN 129/2017 (22.12.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2964

Na osnovi članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 147/14., 17/15. i 41/15.) tiskanica »Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora« iz članka 5. stavka 6. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/224

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.