NN 132/2017 (29.12.2017.), Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

MINISTARSTVO FINANCIJA

3044

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) ministar financija donosi

ODLUKU

O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Članak 1.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2018. godinu iznosi 4,55%.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2017. godine.

Klasa: 410-01/17-01/2970
Urbroj: 513-07-21-01/17-1
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.