NN 10/2018 (31.1.2018.), Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

246

Na osnovi članka 19. stavka 4. podstavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 25. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA ZA KOJE JE PROPISANA OBVEZA SUDJELOVANJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOD IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se terapijski i dijagnostički postupci za koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje postoji obveza sudjelovanja osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u visini od 0,30% proračunske osnovice za zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine (u daljnjem tekstu: izabrani doktor).

Članak 2.

(1) Sudjelovanje u iznosu utvrđenom u članku 1. ove Odluke osigurana osoba plaća za zdravstvenu zaštitu pruženu u ordinaciji izabranog doktora neovisno da li joj je potonja pružena primjenom jednog ili više postupaka utvrđenih popisom terapijskih i dijagnostičkih postupaka iz članka 3. ove Odluke.

(2) Iznimno, osigurana osoba koja je nakon pružene zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka bila primorana istoga dana zatražiti zdravstvenu uslugu u ordinaciji izabranog doktora zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacija vezano uz istu dijagnozu bolesti nije obvezna ponovno sudjelovati za pruženu zdravstvenu zaštitu u iznosu utvrđenom u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Osigurana osoba Zavoda obvezna je iznos sudjelovanja iz članka 1. ove Odluke platiti osobno prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinaciji izabranog doktora odnosno putem osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja kod kojeg se osigurala u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Članak 4.

Popis terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje se utvrđuje obveza sudjelovanja u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite utvrđuju se u tablicama 1., 2. i 3. koje su otisnute uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04718-01/34

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 25. siječnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE – POPIS POSTUPAKA ZA KOJE JE UTVRĐENA POTREBA PLAĆANJA SUDJELOVANJA U PZZ

Djelatnost opće/obiteljske medicine – popis postupaka za koje se naplaćuje sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu
Šifra DTPNAZIV POSTUPKA
OM001Prvi pregled
OM002Kontrolni pregled
OM003Konzultacija
OM095Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće
OM098Preuzimanje uzoraka urina/stolice za biokemijske i bakteriološke pretrage i organizacija dostave
OM104Prošireni pregled (3 i više organskih sustava)
OM105Savjet s bolesnikom ili rođakom u ambulanti
OM106Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikom
OM107Savjetovanje s obitelji
OM109Psihološka podrška i savjet
OM110Psihoterapijski zahvat – površinski
OM117Namjenski pregled
OM118Rinoskopija
OM119Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada
OM120Otoskopija
OM121Ispiranje zvukovoda
OM123Uzimanje mikrobioloških uzoraka
OM124Peak-flow metrija
OM125Digitorektalni pregled
OM127Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera
OM128Klizma
OM129Uvođenje nazogastrične sonde
OM130Uvođenje i zamjena trahealne kanile
OM131Zamjena vrećice i toaleta kolostome
OM132Toaleta gastrostome
OM135Glukometrija
OM136Kvalitativna analiza urina test trakom
OM140Uvođenje inzulinske terapije
OM142Odstranjivanje šavova
OM143Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje pregled i previjanje)
OM144Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)
OM145Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i slično
OM146Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)
OM147Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)
OM148Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja
OM149Repozicija prstiju na ruci, nozi
OM150Imobilizacija
OM151Skidanje gipsa
OM152Lokalno zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima
OM153Demonstracija položajne drenaže
OM154Površinska, lokalna anestezija
OM178Uzimanje brisa uretre
OM196Titriranje antikoagulantne terapije
OM197Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike
OM199Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji
OM200Standardna elektrokardiografija s očitanjem nalaza
OM201Spirometrija
OM202Dermoskopija
OM204Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim »anoskopom«
OM205Miringotomija
OM206Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)
OM207Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje lokalnu anesteziju, šivanje više slojeva tkiva i previjanje)
OM209Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha
OM210Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje
OM211Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)
OM212Ispiranje želuca
OM213Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine
OM214Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice
OM215Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice
OM216Repozicija i imobilizacija iščašenih i/ili uganutih zglobova ramena, lakta, šake, koljena i stopala
OM217Stražnja tamponada nosa
OM226Pulsna oksimetrija
OM227Dermoskopija u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi
OM228Krioterapija do 3 mjesta u slučaju horizontalno upućivanje u skupnoj praksi
OM203Oftalmoskopija
OM208Krioterapija do 3 mjesta
OM225Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka kroz 24 sata (holter RR)
OM300Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava
OM301Pretraga ultrazvukom abdomena
OM302Pretraga ultrazvukom vrata
OM304Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustava
OM305Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbi
OM306Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultacijuDjelatnost zdravstvene zaštite žena – popis postupaka za koje se naplaćuje sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu
Šifra DTPNAZIV POSTUPKA
GI002Prvi pregled ginekologa – kurativni
GI003Kontrolni pregled ginekologa
GI012Savjetovanje s bolesnicom ili partnerom (članom obitelji) u ambulanti
GI013Konzultacija
GI015Digitorektalni pregled
GI019Ulaganje, vađenje i toaleta pesara
GI021Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusa
GI100Transvaginalna sonografija (TVS)
GI103Folikulometrija
GI108Kolposkopija
GI119Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće
GI201Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice
GI202Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva
GI203Incizija Bartholinieve žlijezde
GI204Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)
GI205Ablacija polipa vrata maternice
GI206Postavljanje urinarnog katetera
GI207Površinska lokalna anestezija
GI209Odstranivanje šavova
GI215Nativni preparat
GI218Uzimanje uzoraka krvi u ordinaciji

Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite – popis postupaka za koje se naplaćuje sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu
Šifra postupkaVrsta postupka
DM002Pregled bolesnika (prvi)
DM003Ponovni pregled (recall) bolesnika
DM004Pregled akutnog bolesnika
DM006Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga
DM007Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima
DM010Izdavanje pisanog mišljenja stomatologa
DM024Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
DM025Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
DM400Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenažu)
DM401Incizija apscesa u ustima s drenažom
DM402Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)
DM403Kontrola rane
DM404Ispiranje rane apscesa, uključivši kontrolu rane
DM405Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane
DM406Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šave i/ili postavljanje tampona
DM407Skidanje šavova
DM408Higijena rane
DM421Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala
DM609 93014Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)
DM610 93014Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)
DM611Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete
DM612Skidanje stare krunice po zubu
DM613 93080Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza
DM614 93080Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza
DM615 93081Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza
DM616 93081Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza
DM100Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)
DM101Pečaćenje fisure po zubu
DM102Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)
DM109Preventivni zahvati – kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka
DM110Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom
DM111Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline
DM112Jetkanje cakline i nanošenje smole
DM113Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva
DM114Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu
DM115Profilaksa s fluorom – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel
DM116Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)
DM117Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
DM118Nanošenje F-laka, do tri zuba
DM200Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test
DM201Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu
DM202Manji brusni ispravci po zubu
DM203Provjera higijene usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilnog čišćenja zuba
DM204Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno)
DM205Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba
DM207Uklanjanje plaka sa zuba
DM208Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)
DM209Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba
DM409Neizravno prekrivanje
DM410Izravno prekrivanje
DM411Vitalna ekstripacija pulpe
DM412Devitalizacija pastom
DM413Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal
DM414Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala
DM415Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala
DM416Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više
DM417Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal
DM418Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala
DM419Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala
DM420Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala
DM422Vađenje starih punjenja iz korijenskog 1 kanala
DM423Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala
DM424Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala
DM425Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala
DM426Privremeno zatvaranje – privremeni ispun
DM427Cementni ispun na 1 plohi
DM428Cementni ispun na više ploha
DM429Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub
DM430Amalgamski ispun – na dvjema plohama
DM431Amalgamski ispun – na trima plohama
DM432Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu
DM433Poliranje amalgamskih ispuna
DM434Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)
DM435Ispun kompozitni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)
DM436Ispun kompozitni dvoplošni
DM437Ispun kompozitni troplošni
DM438Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu
DM439Ispun kompozitni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU
DM440Poliranje kompozitnih ispuna
DM441Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
DM442Lokalna (infiltracijska) anestezija
DM443Lokalna (provodna) anestezija
DM444Površinska anestezija (spray)
DM445Vađenje jednokorjenskog zuba
DM446Vađenje višekorjenskog zuba
DM447Ekstrakcija zuba sa separacijom
DM448Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)
DM449Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)
DM450Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)
DM451Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume
DM452Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
DM453Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
DM454Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
DM455Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu
DM456Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)
DM457Mortalna amputacija (trajni zub)
DM458Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti
DM463Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike
DM600Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – gornja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM601Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – donja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM602Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – gornja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM603Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – donja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM604Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – gornja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM605Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – donja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM606Lijevana zubna nadogradnja, izravno
DM607Potpuna krunica od metala
D0007Brušenje
D0008Uzimanje otisaka
D0009Cementiranje
DM608Fasetirana krunica
D0007Brušenje
D0008Uzimanje otisaka
D0009Cementiranje
DM500Totalna akrilatna zubna proteza – gornja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM501Totalna akrilatna zubna proteza – donja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM502Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM503Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donja
D0001Anatomski otisak
D0002Funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu
D0003Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004Izbor boje i oblika zuba
D0005Kontrola postave zuba proteze
D0006Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM504Podlaganje zubne proteze, neizravno – gornje
DM505Podlaganje zubne proteze, neizravno – donje