NN 7/2018 (19.1.2018.), Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2017. godine

Državni zavod za statistiku

192

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2017.

Indeks potrošačkih cijena u prosinu 2017. u odnosu na studeni 2017. iznosi 99,7.

Klasa: 957-04/18-01/1

Urbroj: 555-09-05-18-2

Zagreb, 16. siječnja 2018.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.