NN 16/2018 (16.2.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

343

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 121/16), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (»Narodne novine« broj 20/15) u članku 3. podstavak 1. briše se.

Podstavak 2. postaje podstavak 1.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/16

Urbroj: 511-01-151-18-2

Zagreb, 12. veljače 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.