NN 19/2018 (28.2.2018.), Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018.

Državni zavod za statistiku

400

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2018.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018. u odnosu na prosinac 2017. iznosi 99,8.

Klasa: 957-04/18-01/1
Urbroj: 555-09-05-18-4
Zagreb, 23. veljače 2018.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.