NN 67/2018 (25.7.2018.), Zakon o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

1360

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima sudova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/84

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustanovljavaju županijski, općinski, trgovački i upravni sudovi te se određuju područja njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati.

1. Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova

Članak 2.

(1) Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova su:

I. Županijski sud u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Virovitici.

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Gornja Rijeka, Hercegovac, Ivanska, Kalnik, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradova: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Lipik i Pakrac.

Općinski sud u Virovitici za područje općina: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci te gradova: Orahovica, Slatina i Virovitica.

II. Županijski sud u Dubrovniku za područje Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Metkoviću.

Općinski sud u Dubrovniku za područje općina: Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka i Župa dubrovačka te gradova: Dubrovnik i Korčula.

Općinski sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradova: Metković, Opuzen, Ploče i Vrgorac.

III. Županijski sud u Karlovcu za područje Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Karlovcu.

Općinski sud u Gospiću za područje općina: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine te gradova: Gospić i Otočac.

Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje te gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj.

IV. Županijski sud u Osijeku za područje Općinskog suda u Đakovu i Općinskog suda u Osijeku.

Općinski sud u Đakovu za područje općina: Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te gradova: Đakovo i Našice.

Općinski sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Draž, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podravska Moslavina, Popovac, Šodolovci, Viljevo, Vladislavci i Vuka te gradova: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Osijek i Valpovo.

V. Županijski sud u Puli – Pola za područje Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Puli – Pola.

Općinski sud u Pazinu za područje općina: Brtonigla – Verteneglio, Cerovlje, Funtana – Fontane, Gračišće, Grožnjan – Grisignana, Karojba, Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Kršan, Lanišće, Lupoglav, Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i Tinjan te gradova: Buje – Buie, Buzet, Labin, Novigrad – Cittanova, Pazin, Poreč – Parenzo i Umag – Umago.

Općinski sud u Puli – Pola za područje općina: Bale – Valle, Barban, Fažana – Fasana, Kanfanar, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Žminj te gradova: Pula – Pola, Rovinj – Rovigno i Vodnjan – Dignano.

VI. Županijski sud u Rijeci za područje Općinskog suda u Crikvenici i Općinskog suda u Rijeci.

Općinski sud u Crikvenici za područje općina: Baška, Dobrinj, Lopar, Malinska – Dubašnica, Omišalj, Punat, Vinodolska općina i Vrbnik te gradova: Crikvenica, Krk, Novi Vinodolski, Rab i Senj.

Općinski sud u Rijeci za područje općina: Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Matulji, Mrkopalj, Mošćenička Draga, Ravna Gora, Skrad i Viškovo te gradova: Bakar, Cres, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Mali Lošinj, Opatija, Rijeka i Vrbovsko.

VII. Županijski sud u Sisku za područje Općinskog suda u Kutini i Općinskog suda u Sisku.

Općinski sud u Kutini za područje općina: Jasenovac, Lipovljani, Velika Ludina i gradova: Kutina, Novska i Popovača.

Općinski sud u Sisku za područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko te gradova: Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Sisak.

VIII. Županijski sud u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Požegi i Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Općinski sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.

Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje te gradova: Nova Gradiška i Slavonski Brod.

IX. Županijski sud u Splitu za područje Općinskog suda u Makarskoj, Općinskog suda u Splitu i Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

Općinski sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Cista Provo, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Tučepi, Zagvozd i Zmijavci te gradova Imotski i Makarska.

Općinski sud u Splitu za područje općina: Bol, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Pučišća, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje te gradova: Hvar, Kaštela, Komiža, Omiš, Sinj, Solin, Split, Supetar, Stari Grad, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika.

Općinski prekršajni sud u Splitu postupat će u prekršajnim predmetima za područje općina: Bol, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Pučišća, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje te gradova: Hvar, Kaštela, Komiža, Omiš, Sinj, Solin, Split, Supetar, Stari Grad, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika.

X. Županijski sud u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku.

Općinski sud u Šibeniku za područje općina: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter – Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić te gradova: Drniš, Knin, Skradin, Šibenik i Vodice.

XI. Županijski sud u Varaždinu za područje Općinskog suda u Čakovcu, Općinskog suda u Koprivnici i Općinskog suda u Varaždinu.

Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Općinski sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac i Virje te gradova: Đurđevac i Koprivnica.

Općinski sud u Varaždinu za područje općina: Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko te gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice.

XII. Županijski sud u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu i Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Općinski sud u Novom Zagrebu za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Stupnik i Žumberak te gradova: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić te gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica i Novi Zagreb – zapad, Novi Zagreb – istok.

Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle i Pokupsko te gradova: Ivanić-Grad i Velika Gorica.

XIII. Županijski sud u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vinkovcima i Općinskog suda u Vukovaru.

Općinski sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Vođinci i Vrbanja te gradova: Vinkovci, Otok i Županja.

Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradova: Ilok i Vukovar.

XIV. Županijski sud u Zadru za područje Općinskog suda u Zadru.

Općinski sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi i Zemunik Donji te gradova: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Novalja, Obrovac, Pag i Zadar.

XV. Županijski sud u Zagrebu za područje Općinskoga građanskog suda u Zagrebu, Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Sesvetama i Općinskog suda u Zlataru.

Općinski građanski sud u Zagrebu postupat će u građanskim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad
– Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – sjever i Trešnjevka – jug i Trnje.

Općinski kazneni sud u Zagrebu postupat će u kaznenim predmetima za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Rugvica, gradova: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug i Trnje.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu postupat će u prekršajnim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad
– Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug i Trnje.

Općinski radni sud u Zagrebu postupat će u radnim predmetima za područje općina: Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik i Žumberak, gradova: Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec i Zaprešić te gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug i Trnje.

Općinski sud u Sesvetama postupat će u građanskim i prekršajnim predmetima za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Rugvica, gradova: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te gradske četvrti Grada Zagreba Sesvete.

Općinski sud u Zlataru za područje općina: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar-Bistrica te gradova: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar.

(2) Općinski sud u Sisku nadležan je za postupanje u kaznenim predmetima i za područje Općinskog suda u Kutini, Općinski sud u Osijeku i za područje Općinskog suda u Đakovu, Općinski sud u Rijeci i za područje Općinskog suda u Crikvenici, a Općinski sud u Splitu i za područje Općinskog suda u Makarskoj.

(3) Predsjednici sudova iz stavka 2. ovoga članka osigurat će uvjete za poduzimanje postupovnih radnji u kaznenim predmetima u Općinskom sudu u Crikvenici, Općinskom sudu u Đakovu, Općinskom sudu u Kutini i Općinskom sudu u Makarskoj.

(4) Općinski kazneni sud u Zagrebu nadležan je za postupanje u svim predmetima kaznenopravne zaštite intelektualnog vlasništva, a Općinski prekršajni sud u Zagrebu za postupanje u svim predmetima prekršajnopravne zaštite intelektualnog vlasništva.

Članak 3.

Za odlučivanje o žalbama protiv presuda svih općinskih sudova u kaznenim predmetima određuje se svaki županijski sud, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 4.

(1) Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u sporovima iz radnih odnosa određuju se Županijski sud u Osijeku, Županijski sud u Rijeci, Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Zagrebu.

(2) Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi određuju se Županijski sud u Puli – Pola, Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Zagrebu.

(3) Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u zemljišnoknjižnim predmetima, kao i o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u postupcima brisovne tužbe, tužbe za ispravak, tužbe za ispravak pogrešnog upisa i tužbe za opravdanje predbilježbe određuju se Županijski sud u Varaždinu i Županijski sud u Velikoj Gorici.

(4) Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u predmetima stečaja potrošača određuju se Županijski sud u Osijeku i Županijski sud u Rijeci.

(5) Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u ostalim građanskim predmetima određuje se svaki županijski sud.

Članak 5.

(1) Predmeti iz članaka 3. i 4. ovoga Zakona županijskim sudovima dodjeljivat će se u rad elektroničkom nasumičnom dodjelom, primjenom odgovarajućeg algoritma, sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje rad u informacijskom sustavu u uporabi na sudu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je povodom žalbe odluka ukinuta, predmet se, u slučaju ponovne žalbe, dodjeljuje istom županijskom sudu.

2. Sjedišta i područja nadležnosti trgovačkih sudova

Članak 6.

Sjedišta i područja nadležnosti trgovačkih sudova su:

I. Trgovački sud u Bjelovaru za područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

II. Trgovački sud u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

III. Trgovački sud u Osijeku za područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

IV. Trgovački sud u Pazinu za područje Istarske županije.

V. Trgovački sud u Rijeci za područja Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

VI. Trgovački sud u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije.

VII. Trgovački sud u Varaždinu za područja Međimurske i Varaždinske županije.

VIII. Trgovački sud u Zadru za područja Šibensko-kninske i Zadarske županije.

IX. Trgovački sud u Zagrebu za područja Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Članak 7.

Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, određuju se sljedeći trgovački sudovi:

– Trgovački sud u Osijeku

– Trgovački sud u Rijeci i za područje Trgovačkog suda u Pazinu

– Trgovački sud u Splitu i za područje Trgovačkog suda u Dubrovniku i Trgovačkog suda u Zadru

– Trgovački sud u Zagrebu i za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda Varaždinu.

3. Sjedišta i područja nadležnosti upravnih sudova

Članak 8.

Sjedišta i područja nadležnosti upravnih sudova su:

I. Upravni sud u Osijeku za područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

II. Upravni sud u Rijeci za područja Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

III. Upravni sud u Splitu za područja Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

IV. Upravni sud u Zagrebu za područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

4. Zajedničke odredbe

Članak 9.

Ako zbog više sile sud nije u mogućnosti djelovati u svojem sjedištu utvrđenom u člancima 2., 6. i 8. ovoga Zakona, ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku kojom će privremeno odrediti drugo sjedište suda dok stanje više sile traje.

5. Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Zemljišnoknjižne postupke koji nisu dovršeni pred prvostupanjskim sudom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će sud u čiju mjesnu nadležnost prema ovom Zakonu spada rješavanje u zemljišnoknjižnim predmetima.

Članak 11.

Postupke u predmetima općinskih, trgovačkih i prekršajnih sudova koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će i dovršiti suci kojima su dodijeljeni u rad, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 12.

Ako nakon stupanja na snagu ovoga Zakona viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, dostavit će ga sudu mjesno nadležnom sukladno ovom Zakonu.

Članak 13.

(1) Općinski sudovi ustanovljeni ovim Zakonom preuzet će arhive prekršajnih sudova koji su Zakonom o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 128/14.) ustanovljeni za područje njihove nadležnosti.

(2) Arhiv Trgovačkog suda u Splitu u dijelu koji se odnosi na Stalnu službu u Dubrovniku postaje arhiv Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje dužnost predsjednicima prekršajnih sudova ustanovljenih Zakonom o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 128/14.), osim predsjednicima Prekršajnog suda u Zagrebu i Prekršajnog suda u Splitu koji nastavljaju obnašati dužnost predsjednika Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu i predsjednika Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

(2) Predsjednici općinskih sudova ustanovljenih Zakonom o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 128/14.) nastavljaju obnašati dužnost predsjednika općinskih sudova ustanovljenih ovim Zakonom u istom mjestu sjedišta.

Članak 15.

Ministarstvo pravosuđa poduzet će sve potrebne radnje za osiguranje prostornih, tehničkih i drugih uvjeta za rad sudova ustanovljenih ovim Zakonom.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 128/14.).

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/28

Zagreb, 6. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.