NN 71/2018 (4.8.2018.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Vlada Republike Hrvatske

1447

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2019. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjestaBoravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A10,008,007,00
B9,007,006,00
C7,005,004,00
D i ostala nerazvrstana mjesta5,004,003,00

Članak 2.

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjestaBoravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A8,006,005,00
B7,005,004,00
C5,504,003,00
D i ostala nerazvrstana mjesta4,503,002,50

Članak 3.

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjestaKoeficijentIznos u
kunama
A1,00345,00
B0,85293,25
C0,70241,50
D i ostala nerazvrstana mjesta0,50172,50

Članak 4.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog
mjesta
Boravišna pristojba u kunama
za dva člana
(po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(po osobi)
A60,0025,00
B45,0020,00
C40,0015,00
D30,0012,00

Članak 5.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 6.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovilaVremensko razdobljeIznos u kunama
5 – 9 metarado 3 dana90,00
do 8 dana210,00
do 15 dana360,00
do 30 dana600,00
do 90 dana1.410,00
do 1 godine1.800,00
9 – 12 metarado 3 dana150,00
do 8 dana350,00
do 15 dana600,00
do 30 dana1.000,00
do 90 dana2.350,00
do 1 godine3.000,00
12 – 15 metarado 3 dana210,00
do 8 dana490,00
do 15 dana840,00
do 30 dana1.400,00
do 90 dana3.290,00
do 1 godine4.200,00
15 – 20 metarado 3 dana240,00
do 8 dana560,00
do 15 dana960,00
do 30 dana1.600,00
do 90 dana3.760,00
do 1 godine4.800,00
Preko 20 metarado 3 dana300,00
do 8 dana700,00
do 15 dana1.200,00
do 30 dana2.000,00
do 90 dana4.700,00
do 1 godine6.000,00

Članak 7.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5 % od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/40
Urbroj: 50301-27/25-18-7
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.